Онлайн семейно консултиране

Все по-често онлайн сесиите се предпочитат за целите на семейното консултиране. Световният опит в онлайн консултирането показва, че разговорите по Skype не се различават като начин на протичане от консултирането в кабинет. В същото време онлайн консултирането има и някои предимства:

В същото време за ефективността на онлайн консултирането допринася:

Методиката и процедурата на работа е същата както в терапевтичния кабинет. Първият разговор има за цел оценяването на ситуацията и проблема. Обсъждат се поводът за консултиране, естеството на проблема, както и възможностите за неговото решаване. Следва изготвяне на индивидуален план за работа, който се определя от естеството на проблема, конкретните обстоятелства и предпочитанията на клиента.

Когато клиентът иска да чуе само мнение на специалиста по даден въпрос, работата може да се изчерпи с един разговор.

Честота на разговорите се договаря в зависимост от потребностите и възможностите на клиента, като най-често те са ежеседмични. Практиката ми показва, че средният брой консултантски сесии, с които постигаме желания от клиента резултат, е 5-6.

Дизайн: | Психология на човека