Децата и развода

Семеен консултант и психолог Мая Манева,
www.semeinokonsultirane.com

Разводът е труден етап в живота не само на възрастните, но и на децата. Няма дете, което да иска родителите му да се разделят, защото единството на двойката му дава сигурност, защита и надежда. От друга страна за децата е много по-добре да не виждат родителите си нещастни. Когато са свидетели на конфликти, на обвинения и унижения, те се чувстват изоставени и губят надежда за бъдещето. По-добре е за децата да имат добри отношения с двамата си родители, макар и разделени, отколкото да живеят в нещастно семейство. Въпросът е, че малко двойки след раздялата си успяват да осигурят спокойствие за децата си. Вместо това ги използват като средство за отмъщение на бившия съпруг.

Разводът увеличава рисковете за децата от проблеми в израстването, когато конфликтите между родителите продължават и след раздялата. Тогава родителите са фокусирани върху своите преживявания и нито могат да разберат, нито да подкрепят децата си. Дори често в такива случаи децата поемат емоционална грижа за родителите, което спъва тяхното развитие, отклонява ги от общуването с връстници, от играта и ученето и изпълва ежедневието им със страх, породен от липсата на сигурност и защита и непосилната за възрастта им задача, с която са се нагърбили.

Най-често срещаните проблеми при децата вследствие на развода са:

Всяко дете реагира по различен начин, но най-чести реакции в различните възрасти са:

Какво е важно да правят родителите?

Какво не бива да правят родителите?

Какви да бъдат отношенията с новите партньори на родителите?

Когато се разпадне съпружеската двойка, семейството се изправя пред проблеми, които преди не са били налице. Обикновено поне единият от бившите съпрузи създава ново семейство или връзка с друг партньор. Това поставя въпроса за отношенията между децата и новите партньори на родителите. Кое е добре за децата?

Вярването, че с раздялата приключват страданията и проблемите на съпрузите, носи разочарование на много хора. Очакванията за нов живот, „на чисто”, увеличава страданията, защото нерешените проблеми остават, а към тях се прибавят и нови. Семейството се увеличава – в него влизат и новите партньори на родителите с техните роднини. Това изправя бившите съпрузи пред предизвикателства, които изискват мъдрост, знания, умения и гъвкави решения.


За записване за консултация със семеен консултант Мая Манева: 0888 098 188 ,

Книгата Любовта в Семейството от Мая Манева НОВО!
Книгата "Любовта в семейството"
на Мая Манева събира на едно място богатия й опит и проникновените и практически съвети за щастлив личен и семеен живот. Вижте повече на сайта на книгата.

 

Дизайн: | Психология на човека