Някои от най-често задаваните въпроси за семейното консултиране:

1. Как протича консултирането?

За по-голяма част от проблемите, свързани с отношенията в семействата консултирането протича в 3 етапа:

  1. Анализ на настоящата ситуация.
  2. Работа върху факторите, допринесли за настоящето положение.
  3. Работа върху постигането на желаната цел.

При консултиране на двойки обикновено първият и третият етап се провеждат в сесии с двамата, а вторият етап протича в индивидуални разговори. Необходимият брой сесии е в зависимост от състоянието на отношенията в семейството, желаните цели и вложените усилия за промяна.


2. Колко срещи са необходими?

Броят на срещите е в зависимост от целта на консултирането и характера на проблема. Практиката ми показва, че повечето проблеми решаваме успешно в рамките на 5-6 срещи.


3. Поверителни ли са разговорите с консултанта?

Консултирането е напълно поверително. Етиката на консултанта не позволява разкриването на каквато и да е информация, получена по време на срещите на други лица, включително техни близки и роднини, както и на институции.


4. Скъпо ли е семейното консултиране и доколко може да помогне?

Вижте кратка статия по въпроса, като кликнете тук.


5. За първи път мисля да ползвам услугите на семеен консултант, как да избера специалист?

Вижте статия по въпроса: Как да изберем семеен консултант?.


Дизайн: | Психология на човека